Skip to content

东西湖洗脚带饼子:37-59!Jiangsu lost 22 rebounds to Liaoning

37-59!Jiangsu lost 22 rebounds to Liaoning

37-59!江苏完场篮板球输辽宁22个

October 25th, the fourth round of the CBA regular season,Liaoning men’s basketball team defeated Jiangsu Kendia 107-86.It is worth mentioning that,This campaign,In terms of rebounding, LiaoningWon 22 opponents.

The two teams rebounded in this game: Liaoning 59-37 Jiangsu.In Jiangsu,Wu Guanxi grabbed 9 rebounds,5 Wang Hong,4 Huang Rongqi and Wu Yujia,3 Liu Yuxuan,Zheng Qilong, Jiang Haoran, and Sun Xin each have one.

Liaoning: Han Dejun grabbed 17 rebounds personally,Zhang Zhenlin and Wu Changze each put together 7,Guo Ailun, Liu Zhixuan, Cong Mingchen, Zhu Rongzhen each have 5,Zhao Jiwei has four.

(Edit: Yao Fan)

Sidebar